วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

Participatory Technocracy(1)

เนื่องจาก การเมืองในโลกนี้ไม่เคยมีมาตรฐานใดๆเลย ไม่ว่าจะเป็นต้นแบบประชาธิปไตย อย่างประเทศ อังกฤษ หรือแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เน้นระบบตลาดสุดขั้ว(Market Fundamentalism) ยิ่งไม่คยมีมาตรฐาน หามาตรฐานใดๆไม่ได้เลย

แต่แปลกมาก เรากลับไว้วางใจให้คนบางกลุ่ม บางพวก ที่เราเรียกกันเสียสวยหรูว่า "นักการเมือง" เล่นแร่ แปลธาตุ แม้แต่ชีวิตเราให้เป็นอะไรก็ได้ เรายอมไว้วางใจ มอบหมายหน้าที่ ให้บริหารเงินงบประประมาณภาษีประชาชนปีละ 2ล้านล้านบาท สำหรับประเทศไทย ปีละ 6.53 ล้านล้านดอลลาร์(196 ล้านล้านบาท) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำไม??? เพราะ เราหลงผิด เชื่อผิดๆ น่ะซี !!!ทางธรรมเรียกว่า มิสฉาฑิฐิ แล้วเราก็คิดว่า มันถูกแล้ว มันดีแล้ว มันเหมาะสมแล้ว

ในทุกหมวดหมู่สินค้า และบริการในโลกนี้ กำลังถูกทำให้มีมาตรฐาน(To be standardized) มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เช่น ISO เป็นองค์กรระดับโลกที่คอยกำหนดมาตรฐานในสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ หรือ มอก. กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและบริการในประเทศไทย เป็นต้น

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ หากในอุตสาหกรรมยาไม่มีมาตรฐาน หรือมาตรฐานต่ำ ใครอยากทำอะไร ผลิตอะไรทำไป ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อหา กิน ใช้กันเอาเอง อะไรจะเกิดขึ้น แม้ปัจจุบัน ขนาดมีมาตรฐานระดับหนึ่งยังมีปัญหามากมาย ในทำนองเดียวกับ การเมืองในโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเราเอง ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และไม่รู้อีกนานเท่าใดในอนาคต กว่าจะทำให้เป็นมาตรฐานได้

แต่ภาคการเมืองที่บงการชีวิตคนยิ่งกว่าใดๆ จับเงินภาษีของเรามากกว่าใครๆ เป็นคนกำหนด ออกแบบ(Policy Maker) นโยบายสาธารณะ(Public Policy)ที่กระทบคนทั้งโลก ทั้งประเทศ กลับไม่เคยมีคนทำให้เป็นมาตรฐาน ให้มีมาตรฐาน ให้ได้คนที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรมเป็นมาตรฐาน อย่างน้อยหากเลือกคนผิดพลาดก็ผิดพลาดบนมาตรฐาน ที่ผ่านเกณฑ์ "ระบบการคัดกรองนักการเมือง" (Politician Filtration) ไว้แล้ว

โลกเราทุกวันนี้ที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งก็เพราะ การเมืองที่ไม่มีมาตรฐาน ได้คนที่ไร้มาตรฐานบริหารบวกกับระบบเศรษฐกิจที่ละโมบโลภมาก กักขฬะ เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว จนเกินพอดีไปมากมาย

นี่คือสิ่งที่ผิดเพี้ยนตั้งแต่วิธีคิด ไล่ลงมาจนถึงระบบ เมื่อวิธีคิดผิด ทำยังไงก็ไม่ถูกต้อง

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

แนวคิดการแก้ปัญหาเครือข่ายการซื้อเสียงของนักการเมือง

สิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิ นักการเมืองจากพรรคการเมืองต่างๆ นักวิชาการ เสนอแนะสูตรต่างๆ ในการกำหนดสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนฯ และ ส.ส. ปาร์ตี้สิสต์ ว่า จะกำนดในสัดส่วนเป็นเท่าใด(375:125 หรือ 400:100 หรือ 380:120)นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง "พายเรือในอ่าง" ทั้งสิ้น ไม่ได้สร้างสรร ไม่ว่าจะกำหนดสัดส่วนเป็นเท่าใด ก็ล้วนไร้ซึ่งหนทางแก้ปัีญหาการซื้อเสียงไปได้ ยังคงซื้อหนักข้อ เหิมเกริม มากยิ่งขึ้นทุกขณะ และ ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่อง "ตัวแทน"ได้ดีสักเท่าใด ยังคง ล้าหลัง ไร้จุดหมาย ล่องลอย อยู่นั่นเอง

 การแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์(Geographic Targeting) นั้นไม่น่าจะตอบสนองพฤติกรรม การใช้ชีวิต คุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้อีกต่อไป
เพราะในโลกที่นับวันจะแบนราบลง ไร้พรมแดน ข้อจำกัด ขวากหนาม กฎเกณฑ์ต่างที่เคยมีมาจะค่อยๆ ทะลายหายไป การใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์มากำหนด ในการแบ่งเขตเลือกตั้งของบรรดา ส.ส. จึงเป็นสิ่งที่ล้าสมัย แทบหาประโยชน์ใดๆ ต่อประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เลย

การกำหนดสัดส่วน ส.ส.ตามลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ(Demographic Targeting)เป็น
สิ่งหนึ่งที่สำคัญ(ในหลายๆสิ่งผนวกร่วมกัน เช่นที่มาของเิงินทางการเมือง-Money Politics, ระบบการคัดกรองนักการเมือง-Politician Filtration)
ดังนั้นสิ่งที่เหนือกว่า ดีกว่า ทันสมัยกว่า สอดคล้อง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนทั้งประเทศ ในการกำหนดสัดส่วน ส.ส. นั้นควรเป็นหรือพูดได้ว่า ต้องแบ่งเป็นลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ(Demographic Targeting) กล่าวคือ
1. แบ่งตามกลุ่มอายุผู้ประชากรของประเทศและ รายได้ของประชากร เช่นเด็กที่มี อายุตั้งแต่
    0 - 07 ขวบ(มีกี่คนในประเทศ)มีผู้แทนได้กี่คน?
    08-15 ปี (มีกี่คนในประเทศ)มีผู้แทนได้กี่คน?
   16- 23 ปี (มีกี่คนในประเทศ)มีผู้แทนได้กี่คน? เป็นต้น
  กลุ่มคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 0- 30,000บาทต่อเดือน มีผู้แทนได้กี่คน?
  กลุ่มคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001-60,000บาทต่อเดือน มีผู้แทนได้กี่คน? เป็นตัวอย่าง

ซึ่งการกำหนดสัดส่วน ส.ส. ตามกลุ่มอายุของประชากร และ กลุ่มรายได้นี้เป็นการตัดระบบ วงจรเครือข่ายของนักการเมืองในการซื้อเสียง วางมวลชน หาแนวร่วม วางเครือข่ายแบบผิดๆไปได้อย่างสิ้นเชิง เพราะ กลุ่มคนลักษณะดังกล่าวมีอยู่ทั้งทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ยากที่บรรดานักซื้อเสียงจะกระทำได้สำเร็จ และเป็นการตอบโจทย์ คำว่า"ตัวแทน" อย่างแท้จริงยิ่งขึ้น

เชื่อหรือไม่ว่า ต่อไป(ไม่น่าจะนานนัก)ระบบการเลือกตั้งแบบตัวแทนนี้(Representative Election)หรือ ประชาธิปไตยแบบตัวแทน(Representative Democracy) นี้จะหมดไปจากโลก จะเปลี่ยนไปสู่ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่นำระบบเทคโนโลยีช่วยอำนวย(Participatory Technocracy) อันประกอบด้วย....ค่อยว่ากันตอนหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

MacBook Air Intel Core 2 duo 2.13 GHz LED13 inch SSD 128 GB FOR SALE

Hi guys,
This is a great chance to grab the MacBook Air brand new in box factory sealed direct from USA.
Its brief specifications:

  •  MacBook Air, Intel Core 2 Duo, 
  • 2.13 GHz Widescreen display with LED13.3 inch, 
  • 1280*800 resolution Solid-State Drive(SSD)128 GB,
  • 2GB of 1066MHz DDR3 SDRAM onboard
  • NVIDIA Geforce 9400M graphics
  • Weight:1.36 kgs
  • 7 Hours working performance
  • Standby mode. You can come back to MacBook Air a day, a week- even up to an entire month later—and it wakes in an instant.

Please check it out at Apple site
U will get as like Apple retail stores offer.All pictures are actual ones from the package (never been opened)


Sale 49,900 Baht free shipping nationwide !!! come on !! Get hurry !!
iStudio  shops in Thailand retail price is 69,900 baht with customized model(not standard model)

Well, I have Apple iphone both used and new 3gs and 4g as well.
Unlocked with software not factory unlocked, not tethered jailbreak ones too. :-)

Get back to me if interest : 085-8222696