วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พลังงานหมุนเวียนที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง(Renewable Energy)


Scientists Claim That Cars Could Run On Old Newspapers !!

จั่วหัวเรื่องไว้แบบนี้อาจทำให้ประหลาดใจว่า "นักวิทยาศาสตร์บอกว่า รถยนต์อาจจะวิ่งได้ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆ" อ๊ะ ยังไงกัน ??กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัย ทูเลน(Tulane University) สหรัฐอเมริกา ได้วิจัยพบว่า แบคทีเรียชื่อ TU-103  สามารถเปลี่ยน เซลลูโลส (Cellulose) ในพืชสีเขียวต่างๆ ไปเป็น บิวทานอล(Butanol) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ เช่นเดียวกับไบโอดีเซล(Biodiesel) อีกชนิดหนึ่งที่ดีกว่า เอทานอล(Ethanol) เสียอีก เจ้าแบคทีเรีย TU-103 พบได้มากในกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า เช่นเดียวกัน ในอนาคตก็หวังว่า กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆ คงไม่ต้องไปฝังกลบดิน หรือเผาทิ้งอีกต่อไป

ในการวิจัยยังพบว่า น้ำมัน บิวทานอล(Butanol)  นี้ ใช้ได้กับเครื่องยนต์สภาพเดิม โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แต่อย่างใด

งานวิจัยลักษณะนี้เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย และคนไทย เพราะ ประเทศไทยมีพืชสีเขียวมากมายเต็มไปหมด และหาก นักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถค้นหา แบคทีเรียชนิดนี้ได้ เราสามารถผลิตน้ำมัน บิวทานอล(Butanol)ได้ต้นทุนที่ถูกว่าสหรัฐอเมริกามาก แน่นอน


วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รัฐบาล, นักการเมืองเด็กอมมือ(Childish Politician, Government)

       ความหายนะ(ที่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ)ที่สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือ การทำลายความมั่งคั่งของชาติและประชาชน หรือ การผลาญเงินภาษีประชาชน บนโลกใบนี้นั้น เกิดจากนักการเมือง หรือผู้บริหารบ้านเมือง ก่อขึ้น

     ในระบบการเมืองที่ไม่มีมาตรฐานในโลกนี้ ทั้งที่ผ่านมาและจะยังคงเป็นอยู่นี้ มีนักการเมือง 2 ประเภท ที่ก่อให้เกิดความหายนะดังกล่าว ได้

1.  นักการเมืองที่ก้าวร้าว ทัศนคติเชิงลบ คิดแค่เพียงให้มีกองกำลังทางทหารที่เข้มแข็ง สะสมอาวุธทางทหาร อาวุธยุทธภัณฑ์ร้ายแรงต่างๆ  เมื่อคิดว่าตัวเองสะสมอาวุธได้มากพอ และคิดว่าสามารถเอาชนะประเทศอื่นๆได้ หรือสามารถทำให้ประเทศอื่นๆเกรงกลัวได้ และเป็นไปได้สูงมากที่จะก่อสงคราม หรือสร้างความหายนะได้  เปรียบได้กับสัตว์เดรัจฉานในระบบนิเวศน์ที่เข้มแข็ง แข็งแรงกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆ จึงไล่ล่าสัตว์อื่นๆเป็นอาหาร ใช้แค่สันชาตญาต ไม่ได้ใช้สมอง(Non- Dialogue of peace)

 2. นักการเมืองที่อ่อนต่อโลก เหมือนเด็ก(Childish Politicians) ไร้วิสัยทัศน์ ไร้ภาวะผู้นำ  ไร้ประสิทธิภาพ หลอกล่อด้วยนโยบายสาธารณะที่ผลาญภาษีประชาชน  ก็สามารถทำความหายนะต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้เช่นเดียวกัน อย่างประเทศไทยที่เป็นอยู่ตลอดมา 

ที่สำคัญ นักการเืมืองทั้งสองประเภทที่กล่าวนี้ ล้วนไร้มาตรฐาน ไม่่เคยมีมาตรฐาน  และหากมนุษย์เรา โดยเฉพาะคนไทย ยังคงยึดรูปแบบเดิมๆแบบที่เป็นอยู่นี้ ก็จะยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆได้เลย เพื่อนำลูกหลานเราไปสู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆขึ้นไปได้ในอนาคต และอยู่ได้แบบยั่งยืน  ดูได้จากรัฐบาลปู(ปัญญา)นิ่ม ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ไร้วิสัยทัศน์ แม้แต่ ศูนย์ปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ศปภ.) ซึ่ง นายกปู(ปัญญา)นิ่ม ไร้แม้วิสัยทัศน์ตั้งแต่ต้นว่าสมควรตั้ง ศปภ.ไว้ที่ดอนเมืองหรือไม่ จนมาบัดนี้ในที่สุด ศปภ. ต้องย้ายหนีน้ำท่วม แล้ว(ข่าว) ไร้ ยุทธศาสตร์ มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมอย่างน้อย 9 ล้านคน ณ เวลานี้ 

สำนักข่าว CNN รายงานว่า กรุงเทพฯกำลังเผชิญมหันต์ภัย(ที่เงื่อนไขถูกสร้างจนครบสมบูรณ์แบบ-จึงเกิดได้)(Bangkok is facing perfect storm)  หมายความว่าอย่างไร?? 

หมายความว่า โอกาสในการเกิดน้ำท่วมร้ายแรงอยู่เวลานี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย โอกาสเกิดน้อยมาก ต้องมีการสร้างเงื่อนไขต่างๆครบ(คนทำให้มันเกิดครบเงื่อนไข หรือ คนไม่ทำอะไรปล่อยปละละเลยจนเกิดเงื่อนไขครบ)จึงจะเกิดได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่ภัยธรรมชาติตามที่รัฐบาลปู(ปัญญา)นิ่ม ปัดสวะ แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน กทม. ถ้า....

1. หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่บริหารจัดการเขื่อนต่างๆในการเก็บกักน้ำในเวลาที่เหมาะสม และปล่อยน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน และเวลา ที่คาดว่าจะมีในปริมาณเท่าใด? เมื่อใด? รัฐบาลปู(ปัญญา)นิ่ม เพิ่งจะตระหนัก ตื่นตัว เมื่อปลายเหตุแล้ว 
2. นักการเมืองที่ดีแต่โม้ทั้งหลาย(Hot air from politicians) ต้อง "คิดเป็น ทำเป็น" ไม่ใช่แค่ "คิดใหม่ ทำใหม่"

ในรายงานข่าวซีเอ็นเอ็น ด้านล่างนี้ บอกว่า มีผู้ได้รับผลกรทบไปแล้วอย่างน้อย 9 ล้านคน ซึ่งเกือบถึง 13 ล้านคนที่เลือก"พรรคเพื่อ"ไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลปู(ปัญญา)นิ่ม
คนที่จะทำงานสาธารณะ เช่นนักการเมือง นั้น ไม่ใช่ใครก็ได้!!

โปรดอ่านงานวิจัยฉบับสรุปสำหรับผู้บริหารในการสร้างสังคมที่ดี มีคุณธรรม น่าอยู่ และ ยั่งยืนได้โดยทำการเมืองให้มีมาตรฐานเสียก่อน(กูกูล ด็อค ไฟล์ - Google doc file)