วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Embrace life (video ad campaign in England)

It's from my brother emailed me, more than 10 million page views, very felt for, let take a look..

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

iphone 4 : We're not perfect. Phones are not perfect"

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ iphone 4 เรื่องเสารับสัญญาณในตัวเครื่อง มีปัญหาเมื่อผู้ใช้ไปจับตรงด้านล่างซ้ายของตัวเครื่องทำให้ไปปิดกั้นคลื่นสัญญาณ สื่อสารมีปัญหา จึงถูกตัวแทนผู้บริโภคในสหรัฐอเมริการฟ้องร้องและไม่สนับสนุนให้ซื้อใช้ ทั้งๆที่เปิดขาย 3 วันแรก ขายไปได้ถึง 1.7 ล้านเครื่อง และตั้งแต่ iphone รุ่นแรกออกจำหน่ายเมื่อปี 2007 Apple ได้ขาย iphone ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านเครื่องทั่วโลก กินส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เกือบ 30%วันนี้ ทางบริษัท Apple เปิดแถลงข่าว และได้นำเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ และมิวสิควีดีโอ เพลง iphone 4  พร้อมกับบอกว่า หากไม่พอใจในสินค้าให้นำมาคืนได้ภายใน 30วัน และไม่แน่ใจก็อย่าซื้อ iphone 4  

นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศในการแก้เกมการตลาดของบริษัท Apple ที่สื่อ และนักลงทุนในหุ้นของ apple เริ่มส่งเสียงกังวล ในตัวสินค้า iphone 4

ถึงแม้น แทบทุกผลิตภัณฑ์ของApple จะเป็นระบบปิด กล่าวคือ ผู้ให้บริการอื่นๆ จะเข้าไปร่วมใช้ประโยชน์ ทำไม่ได้ เช่น ไปดาวน์โหลดเพลง หรือ สื่อมัลติมีเดียใช้ได้เฉพาะใน itune เท่านั้น ใครจะพัฒนาโปรแกรม (application) เชื่อมต่อเพื่อขายหรือ แนะนำสินค้าหรือบริการใน iphone ต้องได้รับอนุมัติจากทางบริษัท Apple เป็นต้น

ซึ่งหากสินค้าหรือบริการไม่มีจุดแข็งมากพอ ยากที่จะประสบผลสำเร็จได้ เพราะโลกดิจิตอลเป็นโลกแห่งการรังสรรค์ ร่วมมือและแบ่งปันโดยแท้

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเลือกตั้งซ่อม แทนนายทิวา เงินยวง: ตัวอย่างการเมืองที่ไร้มาตรฐาน

ระบบการเมืองในโลกนี้ เป็นระบบเดียวที่ไม่เคยมีมาตรฐาน แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนอย่างยิ่ง พลเมืองในชาติจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา มีการงานที่ดีมีรายได้ที่ดี มีสุขภาวะที่ดี ล้วนเป็นผลจากการเมืองทั้งสิ้น เพราะคน หรือนักการเมืองเป็นผู้กำหนด ใช้นโยบายในการบริหารประเทศ และใช้เม็ดเงินภาษีประชาชน ในชื่อ งบประมาณไปสร้างสรรค์ประเทศ แต่ คน หรือนักการเมืองไร้มาตรฐาน หามาตรฐานตรวจวัดไม่ได้ เป็นเรื่องประหลาดมาก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วควรจะมีมาตรฐานและต้องมีมานานแล้ว

อะไรที่เป็นมาตรฐานทางการเมือง??

ในแวดวงธุรกิจการค้า บริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆ ล้วนต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ีดีเด่น มีคุณธรรม (Virtue) มีวิสัยทัศน์ (Vision) มีกระบวนทัศน์ (Mindset) ทัศนคติ (Attitude) เชิงบวก ภูมิหลัง (Background) ที่งดงาม ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่นอกเหนือไปจากความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เอง ที่เป็นตัวกำหนด เป็นมาตรฐานของคนที่มีคุณภาพ และเป็นคนดี ควบคู่กันไป เป็นที่ไว้วางใจให้ทำงานสำคัญๆได้
เราเรียกวิธีการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรธุรกิจว่า การคัดสรรคนเข้าทำงาน (Recruitment) ซึ่งก็มีมาเนิ่นนานนับร้อยๆปี แต่แปลกประหลาดที่สุด กลับไม่นำมาใช้ในระบบการเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือ เป็นระบบการคัดกรองนักการเมือง แต่กลับปลอยให้เป็นอิสระเสรีของใครก็ได้สามารถเข้าสู่แวดวงการเมืองได้โดยง่ายๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งไม่มีเครื่องมือคัดกรองเหล่านี้เลย การเมืองในโลกนี้จึง ไม่เคยมีมาตรฐาน ไร้ความน่าเชื่อถือ เต็มไปด้วยคนที่พร้อมจะเอาเปรียบคนอื่น ไปเล่นไล่จับ "โปสิศจับขโมย" แต่เรากลับให้คนเหล่านี้มีโอกาส และเข้าไปมีอำนาจบริหารเงินภาษีของเราปีละ 2 ล้านล้านบาท !! นี่เป็นความผิดพลาด ความคิดที่ผิดอย่างยิ่ง และต้องแก้ไขโดยด่วน

กลับมาดูกรณีการเลือกตั้งซ่อม แทน ส.ส. ทิวา เงินยวง พรรค ปชป. เขตบึงกุ่ม และ ส่งนายพนิช วิกิตเศรษฐ์ แทน กกต.จะจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 (ข่าว) (ข่าว) เหตุที่บอกว่า การเลือกตั้งหนนี้เป็นตัวอย่างการเมืองที่ไม่มีมาตรฐาน ก็เพราะพรรคเพื่อไทย (พ.ท.) ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชื่อ นายก่อแก้ว พิกุลทอง แกนนำ นปช แกนนำเสื้อแดง ที่มีข้อกล่าวหาอุฉกรรจ์ ทั้งผู้ก่อการร้าย (ข่าว) ให้ถ้อยคำยุยงปลุกปั่น ฯลฯ คนในพรรคเพื่อไทยมีมากมายที่ไม่ต้องคดี กลับไม่ใยดี ส่งคนมีปัญหา บ่งบอกถึงพรรคการเมืองไทยไม่ได้ใส่ใจในผลประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง เหมือนกันหมดทุกพรรค

หาก นายก่อแก้ว พิกุลทอง ถูกศาลตัดสินมีความผิดจริงบางข้อกล่าวหาที่ถูก ดีเอสไอกล่าวหา ใครเสียประโยชน์ มิใช่ประชาชนโดยรวมหรือ?? การเมืองไทยจึงมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไร้ปัญญาอย่างยิ่ง เป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยมา

นี่คือการเมืองที่ไม่มีมาตรฐาน ไร้อุดมการณ์ทางการเมือง การเมืองเพื่อพวกพ้อง กลุ่มก้อนตัวเองเท่านั้น