วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

รัฐบาลสิงคโปร์ จะใช้ Social software เพื่อการตรวจสอบรัฐบาล


อย่างที่เคยเขียนถึงเรื่อง social software ใช้เป็นเครื่องมือ ในการคัดกรองนักการเมือง และเพื่อการตรวจสอบ นักการเมือง รัฐบาล ด้วยเพราะโลกที่แบนราบลง ประชาชนต้องการตรวจสอบ ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือปฏิสัมพันธ์ในทุกรูปแบบกับรัฐบาล หรือผู้บริหาร ในทุกองค์กรของรัฐ

ZDnet Asia ได้ลงข่าว เกี่ยวกับรัฐบาลสิงคโปร์ จะนำแนวคิดที่ผมได้พูด ได้เขียนถึงนี้ไปใช้เพื่อให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผ่าน Social software

ประเทศสิงคโปร์มีประชากรราว 4.5 ล้านคน มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ 80% ของครัวเรือน มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 ล้านเครื่อง ถือเป็นอันดับต้นๆของโลก ด้านการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ของครัวเรือน

ประเทศสิงคโปร์จากการเป็นประเทศที่มีผู้นำเผด็จการอ่อนๆ ประชาชนมีเสรีภาพไม่มากเท่าไทย แต่ ประชาชนชาวสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GDP per capita) 51,142 ดอลลาร์(อันดับ4 ของโลก เหนือกว่า สหรัฐอเมริกา) ขณะที่ไทยมีเพียง 8,225 ดอลลาร์(อันดับ 86 ของโลก) มากมายกว่าไทยอย่างเทียบกันไม่ได้

แต่คนไทยที่รักประชาธิปไตยแบบงมงาย รวมทั้งนักการเมืองที่ได้ประโยชน์ ก็เถียงได้ แถไปได้แบบน้ำใสๆ ว่า ประชาชนชาวสิงคโปร์ไม่มีประชาธิปไตย นะ พูดพลาง กุมท้อง ที่หิวโซไปพลาง ผมว่า ชาวสิงคโปร์โชคดีที่ได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมุ่งมั่น ในการสร้างชาติ ไม่กินชาติไม่ทรยศชาติ เหมือนนักการเมืองบางประเทศ

ในแง่ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศชายขอบด้านเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีต่อนักการเมืองไทยด้วย ที่ทำได้สำเร็จ ...อนาถแท้ ครัวเรือนไทย เข้าถึงอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ แค่ 4% มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ประมาณ 17 ล้านคน จากประชากร 65 ล้านคน แพ้เวียตนาม
ส่วนค่าเฉลี่ยการรับส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์โลก(Download speed)อยู่ประมาณ 3.4 Mbps สำหรับประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 93.7 Mbps ราคา แค่ 34 ดอลลาร์ต่อเดือน

เว็บไซต์ที่บรรดามี ของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน เป็นแค่ เว็บ 1.0 เท่านั้น กล่าวคือ สื่อสารได้ทางเดียว อยากบอก อยากทำอะไร ก็จะใส่ๆเข้าไป ไม่สนใจผลตอบรับ

จึงต้องบูรณาการใหม่หมด ทั้งยวง แล้วทำให้เป็น Government 2.0 จึงเชื่อมโยงกับทุกๆหน่วยงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. Hi,
    Greatest article about online sport betting.It was very helpful for me for best bets related to Gambling Online and social betting exchange where you can place bets on all major sports including football , basketball, cricket, snooker and online casinos. I like this post. Place a bets on all major sports.
    Thanks

    ตอบลบ