วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

World Internet Broadband

เมื่อปี 2000 คนอเมริกัน เข้าถึง Internet Broadband 2.5% หรือ 2.5 คน ใน 100 คน อยู่อันดับ 5 ของโลก อันดับ 1 ณ ตอนนั้น ได้แก่ คนเกาหลีใต้ เข้าถึง Internet Broadband 8.4 คน ใน 100 คน


ปี 2007 สหรัฐ ตกไปอยู่อันดับที่ 22 ของโลก เข้าถึง Internet Broadband 21.5 คน ใน 100 คน เป็นรอง Burmuda (36.7) South Korea (30.6) Japan (22.5)


ปี 2008 ไตรมาส ที่ 2 เทียบกับไตรมาสที่ 3 (ตามภาพประกอบด้านบน) สหรัฐอเมริกา อยู่อันดับที่ 20 ของโลก เข้าถึง Internet Broadband 26.4% อันดับ 1 ได้แก่ Monaco 43.8%

ส่วนเรื่องราคาค่าใช้บริการ อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งมีอัตราความเร็วการดาวน์โหลด(Advertised download speed) ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps โดยเฉลี่ย โดยมีประเทศสวีเดน ค่าใช้บริการถูกสุดที่ 29.22 ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 44.13 ดอลลาร์

หันกลับมามองประเทศไทย อนิจจา ... มองไม่เห็นผุ่น หรือเรียกได้ว่า Extremely slow, expensive and Stagnant โค-ตร ช้า โค-ตร แพง และก็ โค-ตร เน่าสนิท ศิษย์ ส่ายหน้า ค่าบริการของทรู 3 Mbps อยู่ที่ประมาณ 18 ดอลลาร์ แต่เวลาใช้จริงๆ ไม่รับประกัน
หาก ปรียบเทียบ รายได้ของประชากรด้วยแล้ว ต้องเอา 5 หาร ราคาค่าบริการของทรู แล้วเพิ่ม download speed เป็น 10 Mbps นั่นคือ ราคา ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน ฝัน... ไปเถอะ

พอจะมองภาพออกรึยังว่า ประเทศไทยเป็นประเทศชายขอบด้านเทคโนโลยี สมบูรณ์แบบ เรียบร้อยโรงเรียนนักการเมือง แล้วววววว ...ฮ่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น