วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Transforming Politics Thru E-Democracy (part participatory people 4)


ข้อมูลด้านบนยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็น ถึงความไม่สมประกอบ ความคิดที่พิกลพิการของผู้ที่รู้เห็น สิ่งเหล่านี้แล้วไม่คิดจะทำให้ถูกต้องมีเหตุมีผล ประเด็นคือ..
นิติบุคคลประกอบธุรกิจขาดทุนแต่ยังมีเงินไปบริจาคให้กับพรรคการเมืองต่างๆได้อีก บางบริษัท ขาดทุน 138,000 บาท แต่กลับบริจาคเงินถึง 25 ล้านบาท ในครั้งเดียว บางบริษัท ค้าข้าวส่งออก ขาดทุน 208 ล้านบาท แต่บริจาค ให้พรรคการเมือง 10 ล้านบาท

ลักษณะทำนองนี้ เป็นความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว ไร้เหตุผล รวมทั้ง ความไม่ใส่ใจต่อความถูกต้องดีงามของระบบ ของนักการเมืองของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน....

นี่คือนักการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
เงินอุดหนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง ต้องมาจาก บุคคล นิติบุคคลที่มีกำไร และต้องจำกัดเพดาน ให้บริจาคให้น้อยที่สุด เพื่อกระจายอำนาจเงินตรา มิให้ใครมีอิทธิพลเหนือ การเมือง และ ให้นักการเมืองทำกิจกรรม ที่สร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น